Här finns övergripande information kring hur undervisningen i vår församling är upplagd och hur vi tänker - inte minst för att upplägget skiljer sig lite från hur det ser ut i andra församlingar.

I Marie Bebådelse församling har undervisningen tre delar: mässan på söndagar, föräldraträffar, och en undervisningshelg för barnen:

Mässan: Den viktigaste andliga fostran ett barn kan få sker via föräldrarna i familjen och i församlingens gemenskap, det vill säga i mässan. Därför är det viktigt, när man anmäler barnen till undervisningen, att föräldrar och barn samtidigt prioriterar mässan på söndagen. Den här grunden är viktig om barnen ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i övrigt. Högmässan äger rum på söndagar kl 11 och kvällsmässan kl 18.

Föräldraträffar: För att ge föräldrar särskilt stöd i sin viktiga uppgift ingår två föräldraträffar i vårt "undervisningspaket". Dessa träffar äger rum söndagen den 17 september och söndagen den 15 oktober, i församlingssalen, direkt efter mässan, och är en dryg timma långa. Då får ni föräldrar undervisning av p. John McCormack och möjlighet att samtala och dela erfarenheter med varandra. Eventuell korrespondens inför dessa söndagar sker direkt till p. John på mailadress ovan.

Undervisningshelgen: Barnen samlas sedan till en helg - två heldagar, lördag och söndag -- helgen den 11-12 november. Välkomna till den här helgen är alla barn i skolåldern, alltså från 7 år och uppåt (man ska gå i årskurs 1). Vi kommer att börja kl 10 båda dagarna och sluta ca kl 16. Mer info kommer. Vi kommer behöva en del praktiska assistans av er föräldrar den här helgen (med matlagning och annat) men om detta återkommer vi. För att få ta emot första kommunion bör barnen ha deltagit i fyra undervisningshelger. För frågor eller tankar om helgen, kontakta Hélène-Dominque Lindroth eller Lovisa Bergdahl.

Tema: temat för undervisningen i höst kommer att vara bönen och helgonen och under våren (vt 2018) sakramenten och det kristna livet.