Undervisningen i Marie bebådelse församling är upplagd utifrån tre olika delar som tillsammans skapar en helhet.

  1. För det första: Mässan är hjärtat i vår undervisning för barnen. Att som familj regelbundet fira mässa tillsammans med sina barn ser vi som den mest grundläggande delen i barnens undervisning. Därför har vi också valt att låta den andra söndagen i varje månad vara en familjemässa där vi gör mindre anpassningar och skapar möjlighet för barnen att vara med och celebrera.
  2. För det andra: För att stötta föräldrar i sin viktiga uppgift ingår två föräldraträffar per termin. Dessa träffar äger rum söndagar, direkt efter familjemässan och är en dryg timma långa. Då får föräldrar undervisning av p. John McCormack och möjlighet att samtala och dela erfarenheter med varandra.
  3. För det tredje: Undervisningshelg för barnen en gång per termin, höst och vår. Det innebär att barnen deltar under två heldagar, lördag och söndag, i den undervisning som våra kateketer leder och ansvarar för tillsammans med p.John McCormack.

Barn som är 7 år och uppåt är välkomna att börja undervisning hos oss. För att ta emot sin första heliga kommunion bör barnet ha deltagit i fyra undervisningshelger det vill säga minst två års undervisning.