Våra präster p. John McCormack och vår kyrkoherde Matthias Grahn har möjlighet att göra hembesök.

Om du känner någon församlingsmedlem som inte längre kan komma till kyrkan på grund av ålder och sjukdom låt oss veta namn och adress så att vi kan ta kontakt och besöka dem.

Kontaktperson är p. John McCornmack och nås på 070-4 974528