Kyrkkaffet efter högmässan på söndag kl. 11.00  är en viktigt för gemenskapen i församlingen.

Vi försöker ordna kyrkkaffe varje söndag, då det inte är trosundervisning eller lokalerna är bokade för något annat arrangemang. Det kungörs i högmässan varje gång det finns kyrkkaffe.

Det behövs fler som vill hjälpa till att ordna kyrkkaffe. Du behöver inte baka och får ersättning för dina utlägg. Kontakta Katarina Bungerfeldt, så berättar hon om hur det går till.