Marie Bebådelse församlings hjälpprojekt 2018:

 

Att bidra till upprättandet av en medicinsk dispensär i en liten by utanför Thrissur i Kerala, Indien.

Nirmala-systrar bedriver där sedan förra året palliativ vård i livets slutskede, och verksamheten behöver utökas eftersom övrig medicinsk vård är obefintlig i området.

Byn ligger 15 km utanför Thrissur i en multireligiös kontext, där det finns en katolsk församling med c:a 620 familjer. Majoriteten av invånarna slog sig ner där för ett 60-tal år sedan och var landlösa jordbrukare från södra Kerala. De är extremt fattiga och har bara mycket små landlotter som de får hela sin försörjning från. Där finns inga vägar och alla måste ta sig fram till fots genom buskage och över åkerlappar. Många är gamla och sjuka och helt utan medicinsk hjälp, utom den palliativa vård som de två systrarna går långt till fots för att ge dem.

Förra året fick systrarna ett litet hus med tillhörande tomt i donation av en privatperson så att de kunde starta upp den palliativa vården därifrån. De bor själva i huset, som de nu har som bas för sin verksamhet. Deras lilla center har fått namnet ”Mary Sadam”.

Med hjälp av donationer – det är där vår församling kommer in – satsar de nu på att bygga en dispensär med medicinsk första-hjälpen och medicinsk vård till de fattiga och sjuka i denna och andra närliggande byar.

Kongregationen heter  Society of Nirmala  Dasi Sisters (SNDS), har 52 kommuniteter och 260 systrar verksamma i olika delar av Indien, i Kenya och i Ungern. Deras motto är  ”Ja Herre, här är jag”.

En gång i månaden går församlingens kollekt till projektet.