Julens gudstjänsttider

Trettondagen, söndagen 6 januari, Herrens uppenbarelse

  • 11.00 Högmässa
  • 18.00 Kvällsmässa

Söndagen 13 januari, Herrens dop

  • 11.00 Högmässa 
  • 18.00 Kvällsmässa

Ordinarie gudstjänsttider

Onsdag

  • KL. 17.00 Kvällsmässa

Söndag

  • 11.00 Högmässa 
  • 18.00 Kvällsmässa

Mass in English

  • every Saturday at 5 pm (kl. 17.00)