Samtalsgrupp 
I vår församling har vi en aktiv samtalsgrupp. Vi träffas den tredje söndagen i månaden efter högmässan i församlingssalen och träffarna brukar hålla på i cirka en och en halv timme. Tanken med gruppen är att kontinuerligt skapa tillfällen för att ta upp samtalsämnen som upplevs angelägna och relevanta för deltagarna. Avsikten är att samtalen ska präglas av öppenhet och generositet: att man ska känna sig fri att tala eller lyssna och att man gör sig tillgänglig för andras tankar och uppfattningar. 

Vi brukar vara runt 10-12 personer och är du intresserad är du varmt välkommen att delta.

För mera information kontakta p John.

Gruppen träffas på följande söndagar efter högmässan: 20 januari, 10 februari, 17 mars, 14 april, 19 maj.

 

Läsgrupp

Vi har en läsgrupp med Mariologisk inriktning i församlingen. Tillsammans läser och diskuterar vi texter som vi finner intressanta utifrån ett Mariolgiskt perspektiv och hjälps åt att förkovra oss i ämnet. Vi ses ett par gånger per termin och är i dagsläget 7 personer.

För mera information kontakta Lovisa.

Ekumenisk grupp

Med anledning av firandet av Reformationens 500 år 2017 och påve Franciskus besök i Lund har en grupp i församlingen träffats för att be för kristen enhet. Vi har firat enkla gudstjänster i vår kyrka, hittills en ekumenisk vesper, med efterföljande samtal. För mer information kontakta pastorsexpeditionen.