Katolska kyrkan har sju sakrament: dop, bikt, eukaristin, konfirmation, vigsel, prästvigning och de sjukas smörjelse. (Begravning räknas som en kristen handling, men är inget sakrament) Vill du låta döpa ditt barn, gifta dig eller ordna en begravning eller har du frågor om övriga sakrament? Ring pastorsexpeditionen för mera information, tfn 08-661 69 36.

Vill du bikta dig eller ta emot de sjukas smörjelse? Ring kyrkoherden 08-662 66 08.  Det går i allmänhet bra att bikta sig efter mässan. 

Ta kontakt med pastorsexpeditionen eller prästen i god tid när det gäller mottagandet av ett sakrament. I synnerhet vad det gäller äktenskap kan det ta tid att ordna alla papper som behövs.

Att låna församlingssalen i samband med dop, vigsel eller begravning är gratis för dem som tillhör församlingen. Det förutsätts att man återställer allt i befintligt skick. Vi har inte möjlighet att ställa upp med servering eller städning.

Begravning i kyrkan sker endast för församlingsmedlemmar och dem som har varit aktiva i Marie Bebådelse församling. Församlingens präst kan även förrätta katolska begravningar i andra kyrkor och kapell. Då skall prästen ersättas ekonomiskt om begravningen äger rum utanför församlingens gränser och den avlidne inte är medlem i Marie Bebådelse församling.