Advent  2017

”KOM” är den bön som vi upprepar många gånger under Advent. Vi upprepar detta ord i våra mässor, i tidegärden och på det vackraste sättet i de stora O-antifonerna som vi sjunger under adventstidens sista nio dagar. ”Kom” är ett uttryck för vår bön, ett ord och begrepp som uttrycker vår längtan och vår väntan på det som har lovats oss –Kristi återkomst i härlighet men också att han kommer till oss här och nu. Andan i gudstjänsterna under advent och dess färger skapar förväntan och hopp om framtiden. Allt är till för att hjälpa oss att be högt, men också tyst, om det vi tror att världen behöver. All längtan, våra behov och förväntningar sammanfattas i ett ord KOM!

Men varför använder vi detta ord? Gud har ju redan kommit till oss i Jesus. Gud har delat våra liv till fullo, med alla dess fördelar och nackdelar, all dess glädje och sorg. Guds människoblivande förverkligades för 2000 år sedan. I Jesus har vi upplevt hur Fadern visar sin kärlek och omsorg om oss i vår fattigdom och ofrihet. Han visar kärlek till vår utsatthet och vårt främlingskap, ja, Jesus var villig att lida som vi och även på ett mer bittert sätt än vi någonsin kommer att lida. Jesus levde i en familj och lärde sig människans dagliga rutiner, han levde undanskymd och i tystnad under många år innan han började förkunna Guds rike. Han blev människa bland människor, lik oss i allt utom i synd, som Paulus skriver.

Ändå ber vi varje år ”Kom Herre Jesus”. Det är en äkta bön som söker svar här och nu. Jesus berättade att kungar och profeter längtade efter att se hans dag men fick inte se den. De kunde se den endast långt i framtiden. Nu har Messias kommit, så varför fortsätter vi att be? Kyrkans liturgi i Advent understryker motsatsen i att vi samtidigt som vi desperat väntar på att han ska komma också ska leva i tålamod tills han visar sig för oss

Han visar oss sin närvaro varje dag, på olika sätt, och oftast lägger vi inte märke till honom. Under Advent ska vi vänta aktivt, d.v.s. genom att vara vakna och lyssnande. Ute på gatan, på torget, på vår arbetsplats, i vårt eget hem är det möjligt att erfara Herrens närvaro; att uppleva att han har kommit. Gud finns överallt, på alla ställen och i alla människor. Gud kan uppenbara sig på de mest överraskande sätt, och det är endast i nuet, just under den här dagen, som vi kan möta honom. Vi missar honom så ofta, kanske alltid därför att vi är för upptagna och för stressade och pressade av det dagliga livet. Vi har förlorat den inre stillheten och det lugn han behöver för att visa sig för oss. Framförallt är det genom våra kontakter med andra människor som vi möter honom – om vi är medvetna om det och lyssnar till de människor som vi möter varje dag.

”Amen, kom, Herre Jesus” är bibelns sista bön. Den kan vi be varje dag i Advent och på så sätt visa Herren Jesus att vi vill erfara hans närvaro i vårt vardagsliv. Vi kan visa honom att vår längtan är levande och att vårt behov av att möta honom är äkta.

John Mc Cormack cp