GUDS DÅRSKAP är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna

Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. 1 Kor 1:21-25

LASERMANNEN har varit nyhetsstoff igen. Vi har blivit påminda de senaste veckorna av hans brott och därigenom om de män och kvinnor som sitter i fängelset. Kriminalvården är en stor arbetsgivare i vårt land men ändå okänd av många i samhället. Den organisation tar hand om män och kvinnor som har gjort horribla brott; vissa är kända genom namn som Lasermannen, Hagamannen, Original gangsters, Bandidos, Hells angels osv.  Vissa har rånat banker och andra, enskilda människor. Det finns de som har mördat, våldtagit, trafikerade kvinnor och barn till sexslaveriet, vissa är pedofiler. Även bland kvinnor finns det de som har mördat och ibland mördat egna barn eller andras barn eller engagerats i trafficking andra kvinnor. Många är trasiga och svaga med ett beroende som håller dem i sitt grepp.

SAMHÄLLET i sin klokhet och med rätt att skydda folket från dessa människor, låser in dem och avskärmar dem från det vanliga livet i samhället bakom höga murar och livsfarliga stängsel. Det är logiskt och klokt – många är en fara för sin nästa. De är kanske de mest hatade och föraktade människor i samhället. Vi har även många i vårt samhälle som vill bli av med dem helt och hållet genom att avrätta dem!

JESUS I FÄNGELSET Varje gång en fängelsepräst eller själasörjare gå in i fängelset är han medveten om Jesus häpnadsväckande ord ”Jag var i fängelset och du besökte mig” Matt 25:36. Hur ska vi uppfatta detta? Det är Guds dårskap – Herrens sätt att utplåna de visas vishet är att sitta där med dem som alla andra vill helst glömma. Fängelseprästen tar inte Jesus in i fängelset med sig – utan Jesus är där och väntar på besök! Varför? Därför att han älskar dem lika mycket som han älskar alla sina systrar och bröder. Han vill att vi skulle komma ihåg dem och inte glömma dem:

”Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem.”  Heb 13:3.

Den helige Thomas av Aquino skrev att Gud inte kan älska oss mer när vi är i himmelen än när vi är på jorden. Guds kärlek är alltid densamme. Den ändras aldrig. Den är ovillkorlig. Herren älskar den syndare även i sina synder – Gud vill helst att människan upphör med synd men det inte är ett villkor för att bli älskad.

JESUS SJÄLV Samtidigt måste vi komma ihåg att Jesus själv blev fånge: förrådd av en vän, arresterad, upplevde tortyr, falska vittnesbörd, skenrättegång och avrättning. Hans öde beskrevs av profeten Jesaja på följande sätt:

“Som många häpnade över honom, därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors, och hans gestalt oansenligare än andra människobarns,”. Jes 52:14

“Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Jes 53:3

Den beskrivning omfattar alla fångar i världen och beskriver hur många av oss människor betraktar dem. Herren har varit där i verklighet och vet exakt hur det känns. Hans liv avslutades bland kriminella. Han upplevde hur han blev förvandlad från en kraftfull, mäktig person till en passiv, hjälplös fånge.

Vi tror och accepterar att Guds vilja var att frälsa världen genom Jesu lidande och död på detta sätt. Hur kan vi fatta detta. Gud kunde ha räddat världen med ett ord – med valde Jesu degradering och död.

“Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.” 2 Kor 5:21

LIDANDET har ett värde – det är Korsets budskap – det är en dårskap som är visare än människornas vishet, en Guds svaghet som är starkare än människornas styrka.

Vi ska inte fly lidandet utan lever med det tillsammans med Kristus som vill dela det med oss. Han som har kommit inte för att avskaffa allt lidande utan för att visa oss hur vi ska lida för att leva oss djupare in i Guds vishet som är dårskap för världen. Lidandet är ett mysterium. Det utmanar oss mer än något annat i vår värld. I tron på Jesus och hans kärlek blir vi utmanade att dela de utsättas öde genom att hjälpa dem bära sitt kors. Allt lidande, litet som stort, bärs av Jesus för oss om vi vänder oss till honom.

Ett stort etiskt problem som seglar upp i vårt samhälle nu: dödshjälp. För den som är obotligt sjuk låter det klokt att den människan får välja att avsluta sitt eget liv. Varför smärtan och lidande och den känsla av degradering som upplevs av dem? Vilka fördelar finns däri? Vår tro som hjälper oss att begrunda Jesus lidande leder oss att säga Nej. En människa har rätt att leva tills hon dör. Lidande, människans förnuft till trots, hjälper oss att växa, att likna Kristus att bli mer och mer den person Gud har skapat mig att bli. Att övertyga våra medmänniskor om detta – lidandet som värdefullt – är den största utmaning som vi kristna har framför oss just nu.

Till sist: Jesus visar hur ofattbar han är och hur överraskande hans handlande kan vara när han hänger på korset. Han visar oss att även i det värsta lidandet kan han trösta och bekräfta andra. Han hänger mellan två förbrytare – den ene hånar honom, den andra erkänner att han har fått det han har förtjänat. Han accepterar samhällets straff, erkänner dess makt över honom. Han vänder sig till Jesus och säger:

”Jesus, tänk på mig, när du kommer med ditt rike.” Jesus svarade: ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.” Luk 23:42.

Förbrytaren ber om en tanke – han får paradiset i all evighet!!

Vem kan fatta Guds dårskap?

John Mc Cormack cp