Kyrkoherde Matthias Grahm OSB arkimandrit

P. Matthias blev församlingens kyrkoherde 1990. Han är född i Stockholm och inträdde 1968 i benediktinklostret Niederaltaich i Bayern och tillhör bysantinsk rit. 

Han har tillstånd att fira mässa enligt både bysantinsk och romersk rit. (Bysantisk rit är den rit som används bl.a. av den melkitiska kyrkan samt den ryska och grekiska ortodoxa kyrkan.) 

P. Matthias utnämndes till biskopsvikarie för de orientaliska katolikerna 1999. Han arbetar dessutom som själasörjare vid Kronobergshäktet.

2003 vigdes han till arkimandrit, vilket kan översättas med hedersabbot. 

P. Matthias Grahm nås på tfn. 08-662 66 08 eller
mobil 073-330 68 25 eller mail

 
 

Pater John McCormack CP

P. John är född i Nordvästra England 1940. Han trädde in i Passionist Congregation i september 1962 och blev prästvigd juni 1969. 1973 kom han till Sverige och till sina medbröder som då arbetade i Växjö, Jönköping och Kalmar samt Göteborg. Efter 5 år i St Mikaels församling i Växjö blev han ansvarig präst i Kalmar i två år.

Därefter kom P. John till Johannesgården i Göteborg och arbetade med reträtt -och utbildningsverksamhet. 1986 blev han kyrkoherde i Kristus konungens församling tills 1993.

1994 blev han ombedd av Biskop Brandenburg att starta en ny församling på Hisingen. 2004 när församlingen etablerades blev han heltids fängelsepräst och flyttade på begäran av biskop Anders till Örebro.

Därifrån kunde han arbeta på Kumla och Hinseberg. 2008 blev P. John utnämnd till kyrkoherde i S:t Nikolai församling i Linköping därför att två Passionister från Filippinerna skulle ta över församlingen och han skulle lära dem rutinerna.

Under tiden fortsatte han som fängelsepräst på både Kumla och Hinseberg. I januari 2010 flyttade P. John tillbaka till Örebro för att fortsätta heltid som fängelsepräst.

Juli 2011 flyttade P. John till Marie bebådelse församling.

P. John McCormack nås på mobil 070-497 45 28 eller mail