Församlingens gemensamma ekonomi- och pastoralråd har hand om ekonomin och fastigheten och är arbetsgivare för församlingens anställda.
Rådet gör en årsbudget som skickas till biskopsämbetet och planerar även församlingens verksamheter som gudstjänster, trosundervisning, kyrkkaffe, utflykter, föredrag och reträtter.

Datum för kommande sammanträden annonseras på hemsidan under "Aktuellt".

Om du har synpunkter eller önskemål om församlingens verksamhet är du välkommen att höra av dig till kyrkoherden.

Kyrko- och pastoralrådet består av följande medlemmar:

kh Matthias Grahm OSB (ordf.)

Lovisa Bergdahl
Elisabeth Docherty
Claes Granmar
Hans Hellström
Annica Parts
Nicholas Parts