Kontakta oss

På pastorsexpeditionen tjänstgör Monica Söderlund

Expeditionen är öppen tisdag och torsdag kl. 13.30-17.00 

Tfn 08-661 69 36, fax 08-663 29 81.

Adress: Marie Bebådelse katolska församling, Linnégatan 79, 114 60 Stockholm mail

E-mail: sthlm.mariebeb@katolskakyrkan.se

Kyrkoherde Pater Matthias Grahm OSB kan nås på telefon 08-662 66 08, mobil 073-330 68 25

Pater John McCormack kan nås på mobil 070-497 45 28

Webmaster för dessa sidor.