Nytt kyrkoråd i församlingen

Församlingen har valt ett nytt kyrko- och pastoralråd. I Marie Bebådelse församling finns ett enda råd, som handlägger såväl ekonomiska som pastorala frågor. Kyrkoherden är alltid ordförande i rådet.

Efter valet den 2/12 2018 består rådet av följande ledamöter:

kh Matthias Grahm OSB (ordf.)

Lovisa Bergdahl
Elisabeth Docherty
Claes Granmar
Hans Hellström
Annica Parts
Nicholas Parts