Kyrkoherde a. Matthias Grahm OSB är bortrest från den 8 januari till den 14 februari. Under hans frånvaro är p. John McCormack CP  vikarierande kyrkoherde.

Nytt kyrkoråd i församlingen

Församlingen har valt ett nytt kyrko- och pastoralråd. I Marie Bebådelse församling finns ett enda råd, som handlägger såväl ekonomiska som pastorala frågor. Kyrkoherden är alltid ordförande i rådet.

Efter valet den 2/12 2018 består rådet av följande ledamöter:

kh Matthias Grahm OSB (ordf.)

Lovisa Bergdahl
Elisabeth Docherty
Claes Granmar
Hans Hellström
Annica Parts
Nicholas Parts

Nästa sammanträde med kyrkorådet äger rum den tisdagen den 19 februari kl. 18.00.

Visitation

Kardinal Anders Arborelius visiterar vår församling helgen den 16 och 17 februari. Mer information om visitationen kommer.