Församlingens område omfattar Östermalm, Frescati, Djurgården, och Lidingö. Vår kyrka och pastorsexpedition ligger på Linnégatan 79. Församlingen grundades 1937. Kyrkoherde är p. Matthias Grahm OSB. Församlingen har cirka 1 700 medlemmar.

Pastorsexpeditionen är stängd för semester 22 juni - 30 juli.