Församlingens område omfattar Östermalm, Frescati, Djurgården, och Lidingö. Vår kyrka och pastorsexpedition ligger på Linnégatan 79. Församlingen grundades 1937. Kyrkoherde är p. Matthias Grahm OSB. Församlingen har cirka 1 700 medlemmar. Pastorsexpeditionen är öppen tisdag kl. 13.30-17.00 och torsdag kl. 13.30-17.00